! Important Announcement ! Our licence has been suspended.*

PricewaterhouseCoopers Oy suoritti FinFX:n asiakasvarojen kohtelua koskevan auditoinnin

Asiakasvarojen erillään säilyttäminen yrityksen omasta varallisuudesta on tärkeä asia, joka kiinnostaa kaikkia valuutta- ja raaka-ainemeklareiden asiakkaita ympäri maailman. Myös FinFX on saanut paljon kyselyitä asiakasvarojen säilytykseen ja käyttöön liittyen. Vakuuttaakseen asiakkailleen, että FinFX säilyttää asiakasvaroja erillään yrityksen omasta varallisuudesta eikä käytä niitä omiin tarkoituksiinsa, FinFX on pyytänyt PricewaterhouseCoopers Oy:tä (PwC) suorittamaan riippumattoman auditoinnin yrityksessä. Auditoinnin tarkoituksena on ollut varmistaa, että FinFX:n asiakasvarojen kohteluun liittyvät käytännöt ovat olleet moitteettomia. Jatkossa tarkoituksena on suorittaa vastaava auditointi säännöllisesti.

PwC on tarkastanut FinFX:n asiakasvarat ajalta 1. marraskuuta 2011 - 29. helmikuuta 2012 noudattaen ISRS 4400 standardeja. PwC:n lausunnon mukaan eroavaisuuksia pankkitilitapahtumien ja asiakkaiden kaupankäyntitilitapahtumien välillä ei löytynyt. PwC ei ole tehnyt havaintoja, jotka viittaisivat siihen, että pankkitileillä säilytettyjä asiakasvaroja käytettäisiin FinFX:n omiin tarkoituksiin.

Alkuperäinen PWC:n lausunto on saatavilla FinFX:n Internetsivuilta: https://www.finfx.com/fi/tiedostot ”PricewaterhouseCoopersin lausunto asiakasvarojen ja FinFX:n varojen erillään säilyttämisestä ajalla 1.11.2011 - 29.2.2012”